KJRI: Satu jenazah PMI dimakamkan di Samariang Malaysia

KJRI: Satu jenazah PMI dimakamkan di Samariang Malaysia