Pencarian pasukan TNI yang hilang di Sungai Tsinga terhenti

Pencarian pasukan TNI yang hilang di Sungai Tsinga terhenti