Waketum NasDem mendeklarasikan Sulawesi Tengah sebagai basis utama partai

Waketum NasDem mendeklarasikan Sulawesi Tengah sebagai basis utama partai